Ďalšie projekty a aktivity

Rotary klub Žilina je orientovaný na pomoc hendikepovaným a službu mládeži. Charakterizujú ho najmä dlhodobé projekty.

Študentské výmeny najstarším a najúspešnejším projektom Rotary klubu Žilina. Sú zabezpečované v štyroch hlavných oblastiach:

  • Vysielanie slovenských študentov na dlhodobé študentské výmeny do celého sveta.
  • Hosťovanie zahraničných študentov z celého sveta.
  • Vysielanie slovenských študentov na krátkodobé výmeny (tzv. letné kempy).
  • Organizovanie letných kempov pre zahraničných študentov.
  • Organizovanie dištriktných podujatí ako „language course“, „ski-week“ a „orientation meeting“ pre zahraničných študentov tráviacich rok na Slovensku.

Hlavné projekty zamerané na handikepované deti a mládež:

  • Letný tábor Stružielka je spoločným projektom Rotary klubov Ostrava a Žilina, ktoré ju založili v roku 1993. Rotary klub Žilina ju podporuje od roku 1995 a od roku 2000 je jedným z hlavných projektov klubu.
  • Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa, ktorú podporuje Rotary klub Žilina od roku 1998.
  • Autistická škola pre deti postihnuté autizmom, ktorú podporuje Rotary klub Žilina od roku 2007.

Od roku 2001 poriada Rotary klub Žilina Benefičné plesy a od roku 2005 aj  Benefičné koncerty, ktorých hlavným cieľom je získanie prostriedkov predovšetkým pre projekty Stružielka, Jašidielna a Autistická škola.

Rotary klub Žilina realizoval a podporil aj ďalšie aktivity.

 

Rotary club Žilina od svojho založenia v r. 1993 zameriava svoje aktivity orientované na pomoc hendikepovaným a službu mládeži, študentské výmeny, organizovanie letných kempov, dištriktných podujatí...

1993
Spoločne s RC Ostrava bola dohodnutá spolupráca na projekte Letný tábor Stružielka – podpora tvorivých dielní pre hendikepované deti.

1994
Naplno sa rozbehla podpora projektu Stružielka, na ktorý aj dištrikt 1920 prispel sumou 5.000 švajčiarskych frankov.
Založenie Nadácie Vakcína - projekt celoslovenskej nadácie pre Imunológiu pod záštitou RC Žilina.

1995
Klub podporil letný tábor Stružielka.
V septembri 1995 mala nadácia Vakcína na konte už 100.000 Sk. Začala sa príprava seminára o imunológii pod záštitou RC Žilina.

Rotariánske roky 1996/2001

Rotariánske roky 2001/2004

Rotariánske roky 2004/2006

Rotariánske roky 2006/2008

Rotariánske roky 2008/2010