Rotariáni venovali 150 počítačov školám v Žilinskom kraji

ROTARY CLUB ŽILINA už druhýkrát vybavil žilinské základné a stredné školy počítačovými zostavami.

Žilina, Slovenská republika, 13. apríla 2006 – Rotary Club Žilina a Rotary Club Bellevue Breakfast, U.S.A. v spolupráci s Newport High School Bellevue (študentmi Cisco Networking Academy) vybavili v Žiline a Bytči 15 vzdelávacích, kultúrnych a zdravotníckych inštitúcií (vrátane základných a stredných škôl, Žilinskej knižnice, Špeciálnej školy pre autistické deti, Centra voľného času, Kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie či Nemocnice s poliklinikou v Žiline) počítačovými zostavami.

Celkovo bolo dodaných, inštalovaných a vybavených potrebným softvérom (Windows XP a MS Office - venované spoločnosťou Microsoft) 150 kusov kompletných počítačových zostáv (PC Pentium 3 vrátane laserových tlačiarní, sietí a pripojení do Internetu).

Tohtoročná pomoc žilinského Rotary clubu nadväzuje na totožný projekt z roku 2005, kedy pri príležitosti stého výročia organizácie Rotary International odovzdal RC Žilina školám 100 počítačových zostáv, ktoré slúžia viac ako 4 500 žiakom a študentom v Žiline, Martine a Rajci.

Koordinátor tohto podujatia, Antonín Pospíšil, člen RC Žilina uvádza: „Chceme, aby sa náš počítačový vklad stal každoročnou tradíciou, aby sa úroveň výučby informatiky na školách priblížila štandardom vo vyspelých informačných spoločnostiach a aby informačná technika slúžila ľuďom aj v oblasti kultúry a zdravotníctva.“

V rámci tohto ojedinelého projektu, ktorý spolupracujúce kluby zastrešujú medzinárodným Matching Grantom z nadácie Rotary Foundation, pricestovalo v období 7.4. – 15.4. 2006 na Slovensko 13 amerických stredoškolákov z Newport High School Bellevue, ktorí budú počítače v jednotlivých školách zapájať a inštalovať. Študenti boli ubytovaní v slovenských rodinách.

Základ projektu vytvoril v roku 2003 John Martinka z Rotary Club Bellevue Breakfast, ktorého korene siahajú na Slovensko do oblasti Zbyňova, a ktorý s touto myšlienkou oslovil priateľov v Rotary clube v Žiline. John Martinka sa vyznáva: „Som presvedčený, že Matching Grant bude prospešný pre všetkých obdarovaných a pomôže najmä vo vzdelávaní študentov na Slovensku. Očakávam tiež, že americkí študenti spoznajú vašu krajinu, systém školstva, nadviažu kontakty, a že si so sebou odnesú „viac“, ako priniesli.“

Slávnostné odovzdanie počítačov sa uskutočnilo dňa 12. 4. 2005 v Žiline za účasti Veľvyslanca USA na Slovensku pána Rodolphe "SKIP" M. Vallee, pána Johna Martinku, rotariánov z Bellavue, amerických študentov, zástupcov obdarovaných škôl, médií a členov žilinského Rotary clubu.

Rolodphe M. Vallee podčiarkuje: „Tento projekt je skvelým príkladom pomoci mladým ľuďom zo Slovenska. V našej informačnej dobe im dáva príležitosť byť konkurencieschopnými v dnešnej globálnej ekonomike a byť pripravenými na znalostnú ekonomiku. Aby sa tato transformácia uskutočnila, slovenské školy potrebujú zameniť tradičné vyučovacie prostriedky za prostredie založené na vedomostiach a to prostredníctvom najmodernejších informačných a komunikačných technológií. Vzdelávacie inštitúcie sú najdôležitejším miestom, kde táto transformácia prebehne a veľkorysosť tohto projektu je pozitívnym krokom na tejto ceste.“

Celková hodnota grantu je viac ako 2,5 mil. korún.

Počítače do škôl 2006