Študentské výmeny

Študentské výmeny sú jedným z najúspešnejších programov Rotary International. Organizujú ich rotariánski dobrovoľníci po celom svete bez akéhokoľvek nároku na odmenu klubu alebo jednotlivca. Všetky vyzbierané prostriedky sú použité pre študentov.

Chceš sa zúčastniť mládežníckej výmeny?

Dlhodobé výmeny
Jednoročná výmena stredoškolákov je kultúrny a vzdelávací program, pri ktorom hosťujúci študent navštevuje školu a žije v 3 - 4 hostiteľských rodinách v hostiteľskej krajine. Program je založený na vzájomnosti, pričom počet študentov, ktorí prichádzajú do príslušného Rotary dištriktu, sa má rovnať počtu študentov, ktorí príslušný dištrikt opúšťajú. Návšteva školy je povinná, a to si vyžaduje, aby študent poznal jazyk hostiteľskej krajiny, alebo aby bol aspoň reálne pripravený sa ho naučiť. Pobyty „au-pair“, pobyty za účelom praxe alebo podobné pracovné pobyty Rotary zásadne neorganizuje.
Viac informácií je na www.rotary.sk.

Krátkodobé výmeny
Pri krátkodobých výmenách pozýva jeden alebo viacero Rotary klubov skupinu mladých ľudí z viacerých krajín na týždňové, častejšie však dvojtýždňové stretnutie. Z každej krajiny sa pozýva len jeden, najviac dvaja účastníci, čím sa vytvára možnosť stretnúť sa so zástupcami pomerne veľkého počtu krajín. Podujatia sú najčastejšie tematicky zamerané a organizujú sa spravidla v štátoch EEMA (Európa vrátane Veľkej Británie, Írska, Východné Stredomorie a Afrika). Uskutočňujú sa obvykle v letných mesiacoch júl - august. Pobyt sa organizuje buď ako „Homestay“ (pobyt v domácnostiach) alebo ako tábor (s nocľahom v ubytovni, na chate ap.). Kempy prebiehajú v podstate podobne, ale často počet účastníkov z jednej krajiny nie je limitovaný, čím sa stáva, že v kempe sú mladí ľudia z menšieho počtu krajín, výnimočne iba z jednej krajiny.
Viac informácií na www.rotary.sk.

Služba mládeži od žilinských rotariánov

V rokoch 1996-2004 vycestovalo do zahraničia na krátkodobú výmenu – kemp, takmer 50 mladých ľudí. Medzi krajiny, ktoré navštívili patria: Egypt, Izrael, Kanada, USA a prakticky všetky európske štáty.

Na dlhodobý študijný pobyt do celého sveta, zo žilinského Rotary klubu, vycestovalo približne 50 študentov, hlavne do USA, ale aj do Japonska, Kanady, Brazílie, Mexika, Austrálie.

Na dlhodobý študijný pobyt na Slovensko, do žilinského Rotary klubu, viac ako 30 študentov. Boli to hlavne študenti z USA, ale aj z Japonska, Kanady, Brazílie, Mexika, Austrálie.

V roku 1999 zorganizoval žilinský Rotary klub, v spolupráci s Rotary klubom Zvolen prvý letný kemp na Slovensku. 12 mladých ľudí za 14 dní z Turecka, Izraela, Talianska, Belgicka, Holandska, Poľska, Veľkej Británie a Švédska objavovalo krásy a zaujímavosti stredného a severného Slovenska.

V roku 2001 zorganizoval žilinský Rotary klub v spolupráci s Rotary klubom Liptovský Mikuláš druhý letný kemp na Slovensku. 14 mladých ľudí za 14 dní z európskych krajín, Turecka a Izraela navštívilo žilinský región a Liptov.

V roku 2003 zorganizoval žilinský Rotary klub v spolupráci s Rotary klubom Košice tretí letný kemp na Slovensku. 12 mladých ľudí za 14 dní z európskych krajín, Turecka a Izraela navštívilo žilinský región a Vysoké Tatry a Košický región.

V spolupráci s RC Spišská Nová Ves klub v júli 2007 zorganizoval RC Žilina štvrtý letný kemp pre 11 študentov z celej Európy. Hlavným organizátorom bol Miroslav Znášik.

V prípade záujmu o dlhodobú alebo krátkodobú výmenu kontaktuj emailom vedúceho služby mládeže/YEO Rotary klubu Žilina. Najlepšie v septembri a októbri rok predtým ako sa chceš výmeny zúčastniť.