Symboly klubu

Symbolmi klubu sú:

  • klubový rotariánsky zvon,
  • klubová rotariánska zástava,
  • malá vlajka klubu, ktorú si rotariáni vymieňajú pri návštevách iných klubov.

Klubový zvon venoval klubu Jozef Orčík. Klubovú zástavu zabezpečil Juraj Sabaka a malú vlajku klubu navrhol Marián Hrabovský.