Rotary International

Čo je nutné podniknúť pre zmenu sveta?
Rotary International je prvá klubová organizácia na svete, ktorá má viac než 1.2 milióna členov pôsobiacich v 33 000 kluboch na celom svete. Členmi Rotary klubu sú dobrovoľníci, ktorí pracujú na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni v boji proti hladu, pomáhajú pri dostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti, pri vzdelávaní a zácviku, propagujú mier, a pomáhajú pri odstránení detskej obrny podľa motta "Service above self".

Poslaním Rotary international je podporovať členské kluby pri plnení cieľov Rotary:

  • starať sa o súdržnosť všetkých klubov v spoločenstve Rotary
  • posilňovať a rozvíjať myšlienku Rotary na celom svete
  • celý svet zoznamovať s činnosťou Rotary
  • zaisťovať systém medzinárodnej spolupráce

Motto rotariánskeho roku 2009/2010:

 

The Future of Rotary Is in Your Hands / Budúcnosť Rotary je v našich rukách

 
 

John Kenny - President Rotary International pre rok 2009-10
 

Kontakty:

Centrála:
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evantson/Illinois 60201-3698, USA
Tel. (001) 847-866-3000
Fax. (001) 847-328-8281, (001) 847-328-8554

Európska centrála:
Europe / Africa Office
Manager: Jonathan Fiske Evanston
Membership service: Jürg Kobler
Witikonerstrasse 15
CH - 8032 Zurich
Tel. 00411-387 71 11
Fax. 00411-422 50 41