Rotary klub Žilina

ROTARY CLUB Žilina bol založený 15. marca 1993. Dnes má 25 riadnych členov, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby upevňovali vzájomné priateľstvo a prejednávali svoje aktivity a ciele zamerané na poskytovanie služieb a pomoci.

Klub bol prijatý do Rotary International 14.júna 1996, pričom oficiálna ceremónia prijatia sa uskutočnila dňa 26. októbra 1996 v Dome umenia Fatra v Žiline, keď bola zakladajúcemu prezidentovi klubu Františkovi Veselému slávnostne odovzdaná Charta Rotary International. Identifikačné číslo klubu v rámci Rotary International je 31.723.

Rotary klub Žilina bol založený ako piaty slovenský Rotary klub. Sponzorským klubom pri zakladaní bol piešťanský Rotary klub. Rotary klub je súčasťou česko-slovenského Rotary dištriktu 2240.

Pôsobnosť klubu
Rotary klub Žilina sídli v meste Žilina. Miestom pôsobenia klubu sú okresy: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica a Púchov.

Hlavné aktivity
Žilinskí rotariáni patria od založenia medzi najaktívnejšie a najlepšie kluby česko-slovenského dištriktu. Rotary klub Žilina je orientovaný na pomoc hendikepovaným a službu mládeži. Charakterizujú ho najmä dlhodobé projekty.

Všetky aktivity a projekty realizujú rotariáni dobrovoľne bez nároku na odmenu klubu alebo jednotlivca. Naopak podporujú ich vlastnými zdrojmi.