Benefičný koncert

V januári 2005 sa uskutočnil prvý benefičný koncert Rotary klubu. Tým sa začala dlhodobá spolupráca Rotary klubu Žilina a Štáneho komorného orchestra Žilina.

Štátny komorný orchester Žilina (v zahraničí používa oficiálny názov Slovak Sinfonietta) vznikol roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku. Odvtedy si získal význmané postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo získať vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a konzevátoria v Žiline. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fishera (1930 – 1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími šéfdirigentmi boli Jan Valta, Leoš Svárovský a Oliver Dohnányi.

Stálymi návštevníkmi sú sociálni pracovníci a hendikepovaní mládežnici z Jašidielne, Stružielky a Autistickej školy.

V novembri 2009 sa uskutočnil už 5. Benefičný koncert Rotary klubu Žilina.

Fotoalbum Benefičný koncert