Benefičný ples

Keď sme v roku 2000 z iniciatívy Vladislava Tamášiho pripravovali náš prvý benefičný ples, dali sme si niekoľko predsavzatí pre jeho náplň a orientáciu. Želali sme si, aby to bol ples s príjemnou atmosférou, noblesný, no nie snobský, bohatý na návštevnosť a mal by pritom mať aj benefičný charakter. Účasť na tomto plese je výnimočná aj tým, že každý, kto je na tomto plese, je pozvaný od niektorého rotariána.

Po takmer desiatich rokoch môžeme objektvne zhodnotiť, že náš zámer sa podarilo naplniť. Ples sa stal peknou a prestížnou tradíciou v Žiline. Zúčastňuje sa ho veľa významných osobností nielen zo Žiliny. Medzi inými aj dištriktný guvernér Petr Pajas, bývalý minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, župan Juraj Blanár, žilinský primátor Ivan Harman.

Sme radi, že sa ho zúčastňujú aj naši priatelia z Rotary klubu Martin, Rotary klubov Ostrava a Liptovský Mikuláš, Rotaract klub Žilina a žilinské Soroptimistky. 

Stálymi návštevníkmi sú sociálni pracovníci a hendikepovaní mládežnici z Jašidielne, Stružielky a Autistickej školy.   

Od prvého ročníka ples moderoval náš priateľ a čestný člen Rotary klubu Michal Dočolomanský. Na našom benefičnom plese vystupoval huslista a rotarián Peter Michalica, Zdena Studenková, Sisa Sklovská, Peter Niňaj a Robo Puškár ako Páni bratia. Taktiež Justin Peter Topoľský s Jankou Daňovou, Berco Balogh,  Nela Pocisková a Katarína Hasprová.

Až do štvrtého plesu nám všetci umelci vystupovali benifične – teda bez nároku na honorár, za čo im veľm pekne ďakujeme. Na benifícií sa podieľajú všetci, ktorí sa na našich plesoch zúčastňujú, pretože z každej vstupenky je časť sumy odovzdaná na benifíciu.

Aj keď sa to niektorým spočiatku zdal neuveriteľný cieľ – získať finančné prostriedky z plesu na benifíciu, my môžeme s uspokojením konštatovať, že sa nám to podarilo a že z každého plesu bol doteraz výťažok venovaný Jašidielni a Stružielke a od roku 2007 aj Autistickej škole.

Vo februári 2013 sa uskutočnil už 12. Benefičný ples Rotary klubu Žilina.

Obrázky z Benefičného plesu nájdete vo fotogalérii plesu. 

Fotoalbum Benefičný ples