Heslo Rotary

ROTARY si zapísalo do svojho štítu ústrednné heslo:
SERVICE ABOVE SELF

 

 

 

čo môžeme volne preložiť ako:
SLUŽBA BEZ OHĽADU NA SEBA


Motto rotariánskeho roku 2009/2010:

 

 

 

 

The Future of Rotary Is in Your Hands / Budúcnosť Rotary je v našich rukách