Rotariánske roky 2004/2006

Rotariánsky rok 2004/2005
V spolupráci s americkým Rotary klubom Bellevue Breakfast boli v rámci matching grantu do základných a stredných škôl v Žiline a okolí dodaných a nainštalovaných 100 počítačov. Hlavnými organizátormi boli John Martinka (RC Bellevue Breakfast) - iniciátorom projektu Antonín Pospíšil (RC Žilina).

V spolupráci s RC Košice klub v júli 2004 zorganizoval 2. letný tábor pre 14 študentov z celej Európy.

Rotary klub Žilina spoluorganizoval festival hendikepovaných detí a mládeže Jašidielňa. Príspevok RC Žilina bol 80.000 Sk, rotariáni zabezpečili tiež ďalšie donorstvo 50.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši a Karol Herian.

Klub podporil letný tábor Stružielka príspevkom 120.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši, Karol Herian a Peter Zajac.

Vladislav Tamáši zorganizoval 1. benefičný koncert a 5. benefičný Rotary klubu Žilina. Uskutočnili sa v januári a vo februári 2005 s benefíciou 65.000 Sk a 220.000 Sk určenou hlavne na projekty Jašidielňa a Stružielka.

Rotary klub Žilina zakúpil učebnice dejepisu pre Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské v Sučanoch v hodnote viac ako 70.000 Sk. Iniciátorom projektu bol Vasil Dorovský. Tiež zakúpil učebnice a pomôcky pre Súkromnú základnú školu Hliny VI. V sume 55.000 Sk. Iniciátorom projektu bol Marián Prievozník.

Klub podporil vydanie knihy Moja prvá kniha o Žiline sumou 20.000 Sk. Iniciátorom projektu bol Antonín Pospíšil.

Dištriktný jazykový kurz pre 40 študentov z celého sveta, tráviacich rok na Slovensku v rámci výmenného pobytu zorganizoval Rotary klub Žilina. Organizátorom projektu bol Marián Prievozník.

Klub podporil Žilinský literárny festival sumou 10.000 Sk. Iniciátorom projektu bol Peter Ničík.

Pri príležitosti 100 rokov Rotary hnutia predstavitelia klubu zasadili „Lipu storočnicu“ v záhrade Nadácie krajiny harmónie. Organizátorom bol Karol Herian.

Klub zakúpil pôrodnú vaňu na gynekologicko-pôrodnické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Žiline v hodnote 74.000 Sk. Iniciátorom projektu bol Ľuboslav Mráz.

Prezidentom klubu bol Karol Herian.

Rotariánsky rok 2005/2006
V spolupráci s americkým Rotary klubom Bellevue Breakfast v rámci matching grantu do základných a stredných škôl v Žiline a okolí dodaných a nainštalovaných 150 počítačov. Hlavnými organizátormi boli John Martinka (RC Bellevue Breakfast) iniciátorom projektu Antonín Pospíšil (RC Žilina).

V spolupráci s Rotary klubom Martin podporil RC Žilina projekt dopravného ihriska v Martine v sume takmer 700.000 Sk. Iniciátorom podpory bol Ivan Lamoš.

Klub podporil letný tábor Stružielka príspevkom 118.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši a Karol Herian.

Rotary klub Žilina spoluorganizoval festival hendikepovaných detí a mládeže Jašidielňa. Rotariáni zabezpečili donorstvo 50.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši a Karol Herian.

Vladislav Tamáši zorganizoval 2. benefičný koncert s benefíciou 118.000 Sk určenou hlavne na projekty Jašidielňa a Stružielka.

Dištriktný jazykový kurz pre 40 študentov z celého sveta, tráviacich rok na Slovensku v rámci výmenného pobytu zorganizoval Rotary klub Žilina. Organizátorom projektu bol Marián Prievozník.

Klub zakúpil laparoskopické prístroje pre chirurgické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Žiline v hodnote 300.000 Sk. Iniciátorom projektu bol Rastislav Johanes.

RC Žilina podporil Nadáciu Revivals sumou 20.000 Sk. Iniciátorom projektu bol Vladislav Tamáši.

Klub vyslal na GSE výmenu do USA/Kalifornia Benedikta Badánika.

Prezidentom klubu boli Ladislav Čierny do 31.12.2005 a Pavol Král od 1.1.2006.