Rotariánske roky 2001/2004

Rotariánsky rok 2001/2002
Spoluorganizovanie festivalu hendikepovaných detí a mládeže Jašidielňa. Príspevok RC Žilina bol 125.000 Sk, rotariáni zabezpečili tiež ďalšie donorstvo 50.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši, Peter Zajac a Karol Herian.

Klub podporil letný tábor Stružielka príspevkom 75.000 Sk. Organizátorom za klub bol Vladislav Tamáši.

V spolupráci s Rotary klubom Liptovský Mikuláš zorganizoval žilinský Rotary klub druhý letný kemp na Slovensku. 14 mladých ľudí za 14 dní z európskych krajín, Turecka a Izraela navštívilo žilinský región a Liptov. Hlavným organizátorom bol Miroslav Znášik.

Vladislav Tamáši zorganizoval 2. benefičný Rotary klubu Žilina. Uskutočnil sa vo februári 2002 s benefíciou 235.000 Sk určenou hlavne na projekty Jašidielňa a Stružielka.

Pre 30 výmenných študendov z celého sveta tráviacich rok na Slovensku a v Českej Republike zorganizoval RC Žilina „Ski-week“. Rotariáni zabezpečili donorstvo 72.000 Sk. Organizátorom bol Marián Prievozník.

Pavol Král inicioval založenie Rotaract klubu Žilina.

Prezidentom klubu bol Peter Mazúr.

Rotariánsky rok 2002/2003
Spoločným darom Rotary klubu Žilina a firmy Král s.r.o. bol nový osobný automobil Škoda Fabia venovaný Centru pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti Náruč v Žiline. Okrem toho podporil klub toto centrum sumou 50.000 Sk. Organizátorom za klub bol Pavol Král.

V spolupráci s RC Liptovský Mikuláš bol v júli 2002 zorganizovaný 1. letný tábor pre 14 študentov z celej Európy. Rotariánsky príspevok bol 40.000 Sk.

Rotary klub Žilina spoluorganizoval festival hendikepovaných detí a mládeže Jašidielňa. Príspevok RC Žilina bol 50.000 Sk, rotariáni zabezpečili tiež ďalšie donorstvo 50.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši, Peter Zajac a Karol Herian.

Klub podporil letný tábor Stružielka príspevkom 50.000 Sk. Organizátorom za klub bol Vladislav Tamáši.

Antonín Pospíšil zorganizoval 3. benefičný ples Rotary klubu Žilina. Uskutočnil sa vo februári 2003 s benefíciou 165.000 Sk určenou hlavne na projekty Jašidielňa a Stružielka.

V auguste 2002 poskytol klub dar na odstránenie následkov ničivých povodní v Českej republike vo výške 40.000 Sk.

Klub podporil Domov sociálnych služieb Straník pri Žiline sumou 22.000 Sk. Organizátorom za klub bol Dušan Kačerík.

Pre 15 výmenných študendov z celého sveta tráviacich rok na Slovensku zorganizoval RC Žilina „Ski-week“. Rotariáni zabezpečili donorstvo 36.000 Sk. Organizátorom bol Marián Prievozník.

Prezidentom klubu bol Pavol Král.

Rotariánsky rok 2003/2004
Žilinský Rotary klub v spolupráci s Rotary klubom Košice zorganizoval tretí letný kemp na Slovensku. 12 mladých ľudí za 14 dní z európskych krajín, Turecka a Izraela navštívilo žilinský región a Vysoké Tatry a Košický región. Hlavným organizátorom bol Miroslav Znášik.

Rotary klub zorganizoval dištriktný seminár PETS/President-elect-training-seminar pre nastupujúcich funkcionárov Rotary klubov. Zúčastnilo sa ho 120 účastníkov z klubov z celej Českej a Slovenskej republiky. Organizátormi za klub boli Emil Hadbábny a Antonín Pospíšil.

Rotary klub Žilina spoluorganizoval festival hendikepovaných detí a mládeže Jašidielňa. Príspevok RC Žilina bol 100.000 Sk, rotariáni zabezpečili tiež ďalšie donorstvo 450.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši a Karol Herian.

Klub podporil letný tábor Stružielka príspevkom 105.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši a Karol Herian.
Vladislav Tamáši zorganizoval 4. benefičný Rotary klubu Žilina. Uskutočnil sa vo februári 2004 s benefíciou 245.000 Sk určenou hlavne na projekty Jašidielňa a Stružielka.

Klub podporil Kynológov záchranárov K7 v sume 50.000 Sk. Organizátormi za klub boli Pavol Král a Pavel Niňaj.
Žilinskí rotariáni podporili založenie Rotaract klubu v Žiline sumou 10.000 Sk.

Prezidentom klubu bol Emil Hadbábny.