Rotariánske roky 1996/2001

Rotariánsky rok 1996/1997
Rotary klub Žilina realizoval projekt Očkovania proti hepatidíte typu A. V ústave pre mentálne a fyzicky postihnuté deti v Oščadnici bolo dvakrát zaočkovaných 180 detí. Príspevok RC Žilina bol 120.000 Sk, rotariáni zabezpečili tiež ďalšie donorstvo 540.000 Sk. Hlavný organizátorom bol Vladimír Oleár.

Klub podporil letný tábor Stružielka.

Prezidentom klubu bol František Veselý.

Rotariánsky rok 1997/1998
Po veľkých povodniach v roku 1997 zabezpečil ROTARY CLUB Žilina za účinnej pomoci dištriktu 1920 pre postihnuté mesto Rajecké Teplice dovtedy chýbajúci elektrokardiograf. Rotariánska pomoc bola v hodnote 125.000 Sk.

Klub podporil letný tábor Stružielka.

Prezidentom klubu bol Václav Kraus.

Rotariánsky rok 1998/1999
Podpora a organizácia festivalu Jašidielňa a tradičná podpora Stružielky.

Žilinský Rotary klub, zorganizoval v spolupráci s Rotary klubom Zvolen prvý letný kemp na Slovensku. 12 mladých ľudí za 14 dní z Turecka, Izraela, Talianska, Belgicka, Holandska, Poľska, Veľkej Britániie a Švédska objavovalo krásy a zaujímavosti stredného a severného Slovenska. Hlavným organizátorom bol Miroslav Znášik.

Prezidentom klubu bol Vladimír Mošat.

Rotariánsky rok 1999/2000
Za účelom podpory cykloturistiky a zvýšenia bezpečnosti na „cyklistickej ceste smrti“ medzi Žilinou a Rajeckými Teplicami realizoval projekt a vyznačkovanie cykloturistických trás v Rajeckej doline. Príspevok RC Žilina na tento projekt bol 150.000 Sk. Hlavnými organizátorom boli Pavol Král a Dušan Kačerík.

Klub vyslal na GSE výmenu do USA Pavla Praženicu.

Žilinskí rotariáni spoluorganizovali a sponzorovali festival Jašidielňa.

Prezidentom klubu bol Marián Faško.

Rotariánsky rok 2000/2001
Rotary klub Žilina spoluorganizoval festival hendikepovaných detí a mládeže Jašidielňa. Príspevok RC Žilina bol 85.000 Sk, rotariáni zabezpečili tiež ďalšie donorstvo 50.000 Sk. Organizátormi za klub boli Vladislav Tamáši, Peter Zajac a Karol Herian.

Vladislav Tamáši inicioval a zorganizoval 1. benefičný ples Rotary klubu Žilina. Uskutočnil sa vo februári 2001 s benefíciou 210.000 Sk určenou hlavne na projekty Jašidielňa a Stružielka.

Pre 30 výmenných študendov z celého sveta tráviacich rok na Slovensku a v Českej Republike zorganizoval RC Žilina „Ski-week“. Rotariáni zabezpečili donorstvo 72.000 Sk. Organizátorom bol Marián Prievozník.

Klub podporil letný tábor Stružielka príspevkom 65.000 Sk a protialkoholické centrum Provital v Prievidzi sumou 50.000 Sk. Organizátorom za klub bol Vladislav Tamáši.

Klub vyslal na GSE výmenu do USA/Kalifornia Denisu Škrovinovú.

Prezidentom klubu bol Vladislav Tamáši.