Rotariáni venujú 100 počítačov školám v Žilinskom kraji

ROTARY CLUB ŽILINA v rámci osláv 100 rokov vzniku hnutia Rotary International vybaví základné a stredné školy 100 počítačovými zostavami.

Žilina, Slovenská republika, 12. apríla 2005 – Rotary Club Žilina a Rotary Club Bellevue Breakfast, U.S.A. v spolupráci s Newport High School Bellevue (študentmi Cisco Networking Academy) vybavia 10 laboratórií základných a stredných škôl Žilinského kraja počítačovými zostavami.

Celkovo bude dodaných, inštalovaných a vybavených potrebným softvérom 100 kusov kompletných počítačových zostáv (vrátane laserových tlačiarní, sietí, pripojení do Internetu), na ktorých bude prebiehať výučba pre viac ako 4 500 žiakov a študentov v regiónoch Žiliny, Martina a Rajca. Tento ojedinelý projekt, ktorý spolupracujúce kluby zastrešujú medzinárodným Matching Grantom z nadácie Rotary Foundation, je uskutočňovaný v rámci tohtoročných osláv 100 rokov vzniku hnutia Rotary International v americkom Chicagu.

Spolu s vlastnými počítačovými zostavami pricestuje v období 10.4 – 18.4.2005 na Slovensko aj skupina 13 amerických študentov z Newport High School Bellevue, ktorí budú počítače v jednotlivých školách zapájať a inštalovať. Študenti budú ubytovaní v slovenských rodinách.

Základ projektu vytvoril v roku 2003 John Martina z Rotary Club Bellevue Breakfast, ktorého korene siahajú na Slovensko do oblasti Zbyňova, a ktorý s touto myšlienkou oslovil priateľov v Rotary clube v Žiline.

Slávnostné odovzdanie počítačov sa uskutoční dňa 18.4.2005 o 14:00 v Žiline v hoteli Slovakia za účasti Chargé d'Affaires U.S.A. na Slovensku pána Scott Thayer, členov z oboch Rotary clubov, zástupcov ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, predstaviteľov miest, zástupcov obdarovaných škôl a médií.

Viktor Príkazský, guvernér dištriktu 2240, uvádza: „Gramotnosť nášho obyvateľstva má dnes nové dimenzie. Nepotrebujeme iba vedieť čítať, písať a počítať, potrebujeme zvládnuť novú technológiu, technológiu používania počítačov. To je novodobý typ vzdelávania. Sme veľmi vďační spolupracujúcemu Rotary klubu, jeho členom, a študentom ktorí ku nám prídu, že nám darovaním 100 počítačov pomáhajú pri rozvoji vzdelanosti nášho obyvateľstva.“

John Martinka, autor myšlienky, podčiarkuje: „Som presvedčený, že Matching Grant bude prospešný pre všetky obdarované školy a pomôže vo vzdelávaní študentov na Slovensku. Na druhej strane očakávame, že americkí študenti spoznajú vašu krajinu, systém školstva, nadviažu kontakty, a že si so sebou odnesú „viac“, ako priniesli.“

Antonín Pospíšil, koordinátor projektu, uvádza: „Som rád, že myšlienka, ktorá vznikla v roku 2003 sa v týchto dňoch stáva pre viac ako 4 500 žiakov a študentov škôl žilinského regiónu realitou. Podarilo sa nám to, čo sme si predsavzali. A to, aby sa úroveň výučby informatiky na školách priblížila štandardom vo vyspelých informačných spoločnostiach.“

Počítače do škôl 2005 - fotografie