Benefícia z rotariánskeho koncertu pomôže postihnutým

Žilinskí rotariáni sa 25. novembra stretli so svojimi priateľmi, známymi a sympatizantmi na pravidelnom benefičnom koncerte.
V poradí už 8. koncert poctili svojou prítomnosťou v Dome umenia Fatra aj predstavitelia samosprávy, vyššieho územného celku a samozrejme zástupcovia organizácií, ktoré Rotary klub Žilina podporuje.

Dvetisíc eur zo vstupného poputuje smerom k Jašidielni a Nadácii Krajina harmónie, tvorivým dielňam Stružielka, občianskemu združeniu Aktívny vozík a na aktivity Autistickej školy.

„Podporovať ľudí s postihnutím je jedna zo základných myšlienok nášho klubu. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, sponzorom a skvelým umelcom zo Štátneho komorného orchestra, ktorí pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského pripravili nám aj našim hosťom nevšedný kultúrny zážitok,“ uviedol prezident klubu Jozef Galdun.


foto: Igor Hvorečný

Benefičný koncert 2011