Dištriktný guvernér Tomáš Lang navštívil žilinský Rotary klub

Guvernér Tomáš Lang navštívil žilinských rotariánov. Išlo o stretnutie, na ktorom sa prezentovala činnosť klubu a hlavné podporované projekty - Jašidielňa, Autistická škola a tvorivé dielne Stružielka.

Stretnutia sa zúčastnili aj študenti z USA a Mexika, ktorí momentálne žijú v Žiline. Mládežnícke výmeny patria medzi ďalšie kľúčové aktivity klubu. Vďaka nim majú mladí ľudia zo Slovenska možnosť spoznať svet, osobnostne rásť a zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

Nezanedbateľná je aj reprezentácia našej krajiny v zahraničí a nadväzovanie medzinárodných priateľstiev. Tomáš Lang je na čele Distriktu 2240, ktorý tvoria všetky Rotary kluby pôsobiace na území ČR a SR.