Na Jašidielňa City boli najdôležitejšie city

Nadácia Krajina harmónie opäť vytvorila zaujímavý priestor na komunikáciu medzi študentmi a hendikepovanými ľuďmi. 22. ročník medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa bol zameraný na naše emócie – radosť, hnev, strach, lásku, odvahu a smútok. „V jednotlivých tvorivých dielňach sa tri dni „pracovalo s citmi“ a na konečný divadelno – hudobno – tanečný výsledok sa mohol pozrieť každý, kto prišiel na Mariánske námestie. Veľké poďakovanie patrí všetkým priaznivcom, spoluorganizátorom a sponzorom, medzi ktorých už roky neodmysliteľne patrí aj Rotary klub Žilina,“ skonštatovala riaditeľka festivalu Soňa Holúbková.

Tohto roku (5. 9. – 7. 9. 2011) sa na Jašidielňu prihlásilo 200 účastníkov z 30 rôznych sociálnych zariadení šiestich štátov Európy (Slovensko, Česko, Škótsko, Slovinsko, Taliansko, Poľsko) a 150 dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl, ktorí pripravili program a sprevádzali účastníkov počas celého festivalu.

Na pódiach, v uliciach a na námestí sa predstavili Divadlo Pinezka z Poľska, hudobníci Irena a Vojtech Havlovci a skupina Homo Guru z Čiech, zo Slovenska moderátorka Paťa Jariabková – Garajová, Tomáš Bezdeda, Balkansambel, Slovak Young Swing Genration a mnoho ďalších. Nechýbala ani legendárna diskotéka a spontánna pohybová rozlúčková choreografia.

Žilinskí rotariáni boli na Jašidielni v početnom zastúpení a aj s novými výmennými študentmi z Mexika a USA, ktorí si zo Slovenska odnesú aj takýto netradičný zážitok. Jašidielňa prekračuje hranice, inšpiruje, podporuje priateľstvo a prispieva k vzájomnému porozumeniu. Vďaka nej je vždy počas prvého septembrového týždňa v Žiline tak akosi lepšie a veselšie.

Text: Martin Barčík
Foto: Vladimír Mošat a archív Nadácie Krajina harmónie

Jašidielňa 2011