Balada o priateľstve na Stružielke 2011

V krásnom prostredí Beskydských hôr v Hornej Bečve v hoteli Duo sa v dňoch 6. – 11. júna 2011 uskutočnil už 18. ročník tradičných Letných táborov Rotary Stružielka. Tieto letné tábory postihnutých detí z Kysuckého osvetového strediska v Čadci a z Muzickej školy v Ostrave vďaka spolupráci Rotary klubov z Ostravy a Žilina a ich plného finančného zabezpečenia si získali už všeobecné uznanie. Je to aj príklad nezištnej spolupráce Rotary klubov v prospech pomoci postihnutým deťom a aj dobrý príklad medzinárodnej spolupráce v prospech benefičných podujatí.

V tomto roku sa znova zúčastnilo spolu 50 postihnutých detí a z toho až 7 vozičkárov. Hotel Duo však bol vynikajúco vybavený a všetky deti mali plné pohodlie a možnosť využívania bohatých služieb hotela. Aj v tomto roku deti boli rozdelené do 4 tvorivých dielní podľa svojich záujmov a taktiež sa využívali bohaté doobedňajšie a poobedňajšie aktivity v blízkom okolí a v športovej činnosti. Vrcholom činnosti bolo však už tradičné záverečné vystúpenie všetkých detí v prekrásnom hudobnom muzikáli o Snehovej kráľovnej podľa rozprávky H. CH. Andersena. Všetky deti nám – hosťom z RC Žilina, z RC Ostrava a rodičom – predviedli originálny muzikál so stvárnením rozprávky o nezištnom priateľstve Kaya a Gerdy, ktoré vyústilo do záverečného radostného spevu o láske a priateľstve.

Za úspešný priebeh 18. ročníka Letného tábora Rotary Stružielka si zaslúžia veľkú pochvalu a uznanie najmä realizačné tímy učiteľov a organizačných pracovníkov oboch zariadení – v Čadci i v Ostrave. Veľká vďaka patrí však aj Rotary klubom v Žiline a v Ostrave a ich ďalším sponzorom, najmä Stredoslovenským energetickým závodom v Žiline, ale aj ďalším sponzorom z Českej republiky.

Sme veľmi radi, že napriek rôznym problémom v realizácii týchto Letných táborov Rotary sme sa všetci účastníci utvrdili v presvedčení, že takáto spolupráca je obojstranne veľmi prospešná , že sa aj medzi deťmi vytvárajú dobré priateľské vzťahy a že sú to nezabudnuteľné zážitky na celý ich život. Práve tieto stretnutia dávajú deťom a aj nám rotarianom dobrý pocit z dobre vykonanej práce, ktorá nám prináša úžitok aj v zmysle zásad a poslania Rotary. Pevne veríme, že táto spolupráca Rotary klubov ČR a SR pri pomoci postihnutým deťom v rámci Stružielky potrvá i do ďalších rokov.

(Karol Herian, RC Žilina)

Stružielka 2011