Jedna z najsympatickejších čŕt Rotary je priateľstvo nepoznajúce hranice

Je pre mňa cťou, že Vás môžem privítať na webových stránkach Rotary klubu Žilina.

Byť prezidentom klubu, ktorý má za sebou mnoho úspešných projektov, je pre mňa veľká česť, ale aj záväzok. Medzi dlhoročné kľúčové aktivity nášho klubu patrí medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa, tvorivé dielne Stružielka, podpora Autistickej školy a nedávno pribudla aj podpora akcie Aktívny vozík.

Dvakrát ročne „na domácej pôde v Žiline“ organizujeme benefičné podujatia, na ktorých sa stretávame s našimi rotariánskymi priateľmi, partnermi, spolupracovníkmi a sympatizantmi.

Na koncert 26. novembra v Dome umenia Fatra opäť pozveme aj mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia a reprezentačný ples plánovaný na 5. februára 2011 obohatí tradičná aukcia obrazov v prospech handicapovaných.

Okrem humanitných projektov som rád, že sa nám darí kontinuálne pracovať v oblasti služby mládeže. Do sveta posielame našich študentov a prijímame mladých ľudí zo zahraničia, čo nás určite obohacuje. Napriek tomu, že takéto výmeny je čoraz ťažšie manažovať a viaceré kluby od nej upúšťajú, my sme sa po niekoľkých interných diskusiách rozhodli pokračovať. Považujem to ja a náš klub za jednu zo svojich priorít.

Jedna z najsympatickejších čŕt Rotary hnutia je priateľstvo, nepoznajúce hranice, a aj preto nám záleží na upevnení vzťahov a kontaktov s inými klubmi. Veľmi blízki sme si s rotariánmi z Martina, Ostravy a Liptovského Mikuláša (a to nielen geograficky) a čerstvé signály sú momentálne aj z Rakúska. Sila rotariánskej rodiny sa ukazuje aj pri nepriaznivých udalostiach typu povodne a zemetrasenia na Haiti. Do podpory takto postihnutých oblastí sa spontánne zapojil aj RC Žilina. Dlhodobo fungujú kvalitné programy nielen lokálneho ale aj celosvetového významu ako sú boj proti detskej obrne a zabezpečovanie pitnej vody, tam kde je o ňu núdza.

Náš klub má 28 členov a v spoločnom česko – slovenskom dištrikte patrí medzi tie väčšie. V každom prípade však budeme intenzívne pracovať na jeho rozširovaní, omladení členskej základne, budovaní ešte väčšej spolupatričnosti a plánovaní ďalších aktivít. Klubová činnosť a pravidelné mítingy, ale aj neformálne stretnutia v prírode, každoročný guláš, turistika, šport, návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí - aj takúto podobu má spoločenstvo svojských osobností, ktoré tvoria Rotary klub Žilina.

S úctou,
Jaroslav Hanzel,
prezident RC Žilina 2010/11