15 rokov Rotary klubu Žilina

Žilinskí rotariáni 17. júna 2011 oslávili 15. výročie prijatia klubu do medzinárodnej rotariánskej rodiny. Na mimoriadne vzácnom stretnutí nechýbal ani guvernér československého dištriktu Martin Timr, zástupcovia klubov z Ostravy, Martina, Liptovského Mikuláša. Soroptimist Žilina, Lions klub Žilina, hostia z verejného života, samosprávy, priatelia z nadácie Krajina harmónie, Stružielky a Regionálneho centra autistov.

Históriu klubu šarmantne odprezentoval jeden zo zakladajúcich členov Vladimír Mošat, ktorému guvernér udelil najvyššie rotariánské vyznamenanie cenu Paul Harris Fellow. Na dištriktnej úrovni Martin Timr menovite poďakoval Emilovi Hadbábnemu, Pavlovi Královi, Jurajovi Sabakovi, Antonínovi Pospíšilovi, Mariánovi Faškovi, Miroslavovi Znášikovi a prezidentovi Jaroslavovi Hanzelovi, ktorý na slávnostnom zhromaždení ocenil aj spolupracovníkov a bývalých členov klubu a podľa tradície odovzdal prezidentskú štafetu Jozefovi Galdunovi.

Program hudobne podfarbili Happy Strings Quartet a V8 Band a pri tejto príležitosti sa klub symbolicky rozlúčil s Kristin, Rafaelou a Kelsey, so sympatickými zahraničnými študentkami, ktoré boli v Žiline na ročnom výmennom pobyte. Práve výmenné pobyty študentov a podpora zlepšenia kvality života postihnutých ľudí patria medzi kľúčové projekty žilinského klubu a ruka v ruke s tým ide aj prezentácia Slovenska, Žiliny a kultúrneho prostredia, v ktorom žijeme. A všetko sa to deje spontánne a v priateľskej atmosfére, tak ako v jeden júnový večer, pri oslave jedného zaujímavého výročia.

15 rokov Rotary klubu Žilina