Žilinčan Karol Herian získal ocenenie Tomáša Baťu

Úradujúci guvernér československého districtu 2240 Martin Timr osobne odovzdal v októbri tohto roku žilinskému rotariánovi Karolovi Herianovi ocenenie Tomáša Baťu „Za zásluhy“. Karol Herian je dlhoročný člen RC Žilina, bývalý prezident a „duša“ klubu . Aktuálne pôsobí ako sekretár. Pri tejto milej príležitosti, ale aj v kontexte blížiaceho sa 15. výročia prijatia žilinského Rotary klubu do medzinárodnej rotariánskej rodiny vznikol nasledujúci rozhovor.

Karol, ako si spomínaš na svoje začiatky v klube a čo si vedel predtým o Rotary?

Úprimne sa priznám, že som toho veľa o rotariánoch nevedel. Avšak po rozhovore s niektorými mojími predchodcami ma oslovila najmä myšlienka požadovaných vysokých etických zásad, priateľstva a pomoci blížnemu. To mi bolo veľmi blízke a to ma zaujalo. Veľmi sa mi páčila atmosféra priateľstva na spoločných klubových zasadnutiach a taktiež to, že hoci každý sme boli z inej profesie - stále sme sa mali o čom rozprávať. Veľmi nás to obohacovalo a rozširovalo naše vedomie. Však práve Rotary klub v Žiline patrí medzi najlepšie hodnotené kluby v československom distrikte a mnohí naši členovia získali najvyššie ocenenia.

V rokoch 2004/2005 si sa stal prezidentom. Aké si mal predstavy a čo sa v tomto období z tvojho pohľadu podarilo urobiť?

Obdobie môjho „šéfovania“ bolo veľmi náročné a určite som nezvládol všetko to, čo bolo potrebné urobiť. Bolo to aj tým, že práve v tom rotariánskom roku sa oslavovala storočnica Rotary a z toho dôvodu sa uskutočňovalo príliš veľa podujatí a konferencii v Prahe, v Karlových Varoch a aj v Žiline. Napriek tomu som veľmi rád, že sme počas môjho prezidentovania zaviedli tradíciu Benefičných rotary koncertov, prijali sme v klube putovný svetový zvon storočnice, začali sme úspešne realizovať projekty medzinárodnej spolupráce (Matching grant) s USA pri zavádzaní počítačov do škôl v meste Žilina, nadviazali sme medzinárodnú spoluprácu s rakúskym klubom v Brück a. d. Leitha a zasadili sme spoločný strom storočnice. Popri tom sme úspešne realizovali dlhodobé i krátkodobé výmeny našich i zahraničných študentov a venovali sa dobročinnej činnosti v prospech postihnutým deťom v Nadácii Krajina harmónie pri organizačnom zabezpečení festivalu Jašidielňa za účasti ministra zahraničných vecí a v Osvetovom stredisku Čadca pri Stružielke. Okrem povinností bolo treba hľadať i trochu relaxu a to bolo pri zabezpečovaní Benefičného plesu, pri spolupráci s RC Nitra a spoločnej návšteve Topoľčianok, pri návšteve rakúskeho rotary klubu a „ koštovke vína“ v Neusiedli, pri priateľskom rotary guláši, pri spoločenskom podujatí „Slovo, víno a syr“ a pod.

Verejnosť ťa pozná ako bývalého riaditeľa Výskumného ústavu mliekarenského, stále činného potravinára a zanieteného obhajcu mliečnej výživy a slovenskej bryndze. Čomu sa aktuálne venuješ?

V súčasnosti už som síce na dôchodku, no stále pracujem ako odborný garant pri združení malých spracovateľov mlieka a syrov (www.cechbryndziarov.eu). Robím tu najmä poradenstvo a potrebnú legislatívu. Tiež prednášam o spracovaní mlieka, o rôznych technológiách, o zabezpečení kvality a hygienickej nezávadnosti a to pre mliekarov i pre farmárov. Popri tom som členom vedeckých rád a Odborných komisii pri udeľovaní doktorátov na univerzite v Bratislave, v Nitre i v Košiciach a tiež v štátnicových komisiách. Som tiež v predsedníctve Vidieckeho parlamentu a v ďalších záujmových organizáciách. Popri tom stále publikujem odborné články v odborných i populárnych časopisoch a to najmä o mlieku, syroch a výžive.

Čo by podľa teba mali ľudia vedieť o Rotary?

Uvedomujem si, že pre bežných ľudí sa Rotary klub zdá akoby niečo snobské a možno aj niečo tajomné. Členstvo v Rotary klube však nie je nič nezvyčajné. V klube sú prevažne vedúce osobnosti rôzneho zamerania, pričom máme spoločné ciele priateľstva, spolupráce a rozvíjania ideálov pomoci a služby. Ťažisko našej práce je v zabezpečovaní plnenia našich benefičných projektov pre postihnuté deti ako sú Jašidielňa, Stružielka, Autistická škola a Aktívny vozík. Popri tom je veľmi náročná, ale i zaujímavá práca s výmenou našich a zahraničných študentov na krátkodobé i dlhodobé pobyty. Všetky naše programy a činnosti sú verejnosti dostupné na našej webovej stránke (www.rotary-zilina.sk) a tam si môže každý záujemca pozrieť všetky naše plány a aktivity. Občania mesta Žilina nás poznajú aj z našich konkrétnych aktivít a tiež z Benefičného koncertu alebo z Rotariánskeho benefičného plesu.

Čím ťa obohacujú pravidelné stretnutia?

Členovia Rotary klubu sa v zmysle pravidiel schádzajú raz týždenne. Aj keď sa to zdá príliš často, zo skúsenosti viem, že takéto stretnutia sú najmä o priateľstve, o vzájomnej výmene skúsenosti a o spoločnej snahe urobiť dobrú vec. Vždy si na klube porozprávame čo je nového, alebo si vypočujeme zaujímavé prednášky, alebo proste sa tešíme zo stretnutia a porozprávame sa o bežných problémoch. Každé takéto stretnutie s priateľmi je vždy veľmi milé.

Text: Martin Barčík.
Foto: Vladimír Mošat