Chceš sa zúčastniť mládežníckej výmeny?

Chceš prežiť úžasný rok v Austrálii, Brazílii, Japonsku, Kanade, Kolumbii, Mexiku, Taiwane, Thajsku alebo v USA? Si dobrý študent, vieš aspoň trochu po anglicky a si schopný reprezentovať tvoju rodinu, školu a Rotary v zahraničí ? Vieš sa prispôsobiť iným a nemáš predsudky?
Prihlás sa na výmenný program mládeže, ktorý organizuje Rotary.
Na študijný pobyt sa môžu prihlásiť stredoškolskí študenti od 16. do 18,5 rokov (vekovú hranicu musia spĺňať pri odchode na výmenu – v auguste 2011).
 
Nutnou podmienkou účasti v programe je schopnosť rodiny študenta recipročne postarať sa o zahraničného študenta(-ov) počas obdobia 10 mesiacov vrátane ubytovania v Žiline resp. blízkom okolí. Tiež schopnosť rodiny zaplatiť poplatok vo výške 1.800 EUR a ďalšie náklady ako je letenka a poistenie študenta (spolu cca 1.000-1.500 €).
 
Kritéria výberu:
1. Záujem prežiť rok v úplne inej kultúre, prispôsobivosť, komunikatívnosť
2. Schopnosť dôstojne reprezentovať Rotary klub, mesto Žilina a Slovensko
3. Spoločenská, kultúrna alebo športová angažovanosť
4. Študijné výsledky za ostatné 2 roky
5. Znalosť angličtiny
6. Znalosti o Rotary (nájdeš na www.rotary-zilina.sk, www.rotary.sk a www.rotary.org)
 
Adresa na podanie prihlášok: e- mail: youth@rotary-zilina.sk.
Termín na podanie prihlášok: do 20.9.2010.
 
Sleduj priebežne túto stránku aby si získal aktualizované informácie.
 
Prečítaj si informácie o ročných študentských výmenách: http://www.rotary-zilina.sk/%C5%A0tudentsk%C3%A9%20v%C3%BDmeny, http://www.rotary2240.org/district-2240/cs/sluzba-mladezi/dlouhodoba-vym..., http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/YouthPrograms/RotaryYouthExcha...,
 
Prečítaj si o skúsenostiach výmenných študentov: http://www.rotary-zilina.sk/front, http://www.rotary-zilina.sk/?q=node/35, http://katyintheusa.blogspot.com, http://youknowcolombiaispassion.blogspot.com/