Očarení „Návratmi ku koreňom"

Pravdupovediac, odozvy nášho klubu na podujatie zlínskych rotariánov "Návraty ku koreňom" boli spočiatku vlažné, lebo sme si to nevedeli predstaviť o čo sa vlastne jedná a aké to môže byť krásne. Až na výzvy nášho priateľa Zdenka Micháleka sa dvaja naši členovia Marián Faško a Karol Herian s manželkami prihlásili na poslednú chvíľu. Naše prekvapenie bolo však úžasné. Všetko bolo krásne a dôkladne pripravené.

Program bol veľmi bohatý, nápaditý a vo veľmi priateľskom prostredí. Veľmi sme si ocenili samotnú myšlienku spomienok na "naše korene", na krásne kroje a ľudové zvyky. Bolo to ozaj vynikajúce podujatie a chceli by sme aj touto cestou organizátorom poďakovať za perfektnú prípravu a realizáciu. V našich plánoch sa už tešíme na ďalší ročník v podstatne hojnejšom počte.

Karol Herian

Očarení Návratmi ku koreňom 2010