Návšteva guvernéra Františka Ryneša v Žiline

Guvernér Rotary dištriktu 2240 František Ryneš 1. marca 2010 navštívil Rotary klub Žilina. Zoznámil sa s aktivitami žilinských rotariánov a vo svojom príhovore hovoril o dlhodobých rotariánskych projektoch – PolioPlus a Nadácii Rotary, venoval sa problematike klubového života, pričom zdôrazňoval najmä rotariánske priateľstvo.

V diskusii sa objavili aj témy ako napr. súčasná hospodárska kríza, kríza morálky a etiky. Diskutovalo sa aj o úlohe médií vo vzťahu k Rotary a o potrebe viac informovať o činnosti klubu a o potrebe intenzívnejšej spolupráce s Rotaractom. Na stretnutí sa predstavili aj zahraniční študenti, ktorí vďaka Rotary študujú v Žiline.

Návšteva guvernéra Františka Ryneša v Žiline 2010