IX. Benefičný ples Rotary klubu Žilina

Stalo sa už tradíciou, že Rotary klub Žilina každoročne organizuje dve prestížne benefičné podujatia - koncert a ples. V tomto roku sa Benefičný ples Rotary klubu Žilina konal 13. februára v hoteli Slovakia. Zúčastnilo sa na ňom 230 rotariánov a nimi pozvaných hostí zo Žiliny i ďalších miest. Medzi pozvanými boli aj zahraniční študenti z Kanady, Mexika a USA, ktorí sú na študentskom výmennom pobyte a sú hosťami žilinského i martinského Rotary klubu.

S potešením sme medzi nami uvítali aj primátora mesta Žilina Ivana Harmana s manželkou, popredných predstaviteľov podnikateľskej i verejnej sféry, a taktiež zástupcov organizácií, pre ktoré bola určená benefícia z plesu. Boli to nositelia našich projektov - Soňa Holúbková z Nadácie Krajina harmónie, s ktorou sa podieľame na organizovaní medzinárodného festivalu postihnutej mládeže Jašidielňa, Ján Ďurica a jeho kolegyne z Osvetového strediska v Čadci, hlavný organizátor Letného tábora Stružielka (tvorivých dielní pre hendikepované deti) a Beáta Matušáková, riaditeľka špeciálnej autistickej školy v Bánovej.

Tohtoročný rotariánsky ples slávnostne otvoril viceprezident Rotary klubu Žilina JUDr. Emil Hadbábny. K príjemnej atmosfére plesu prispel aj bohatý a rozmanitý kultúrny program – vystúpenie Lentiliek, predtanečníci z tanečnej školy, orchester HAPPY BAND, moderátorka a speváčka Veronika Paulovičová, skupiny Chrobáky - The Beatles, diskotéka s Paľom Kubicom a ľudová hudba Skorušina.

Do programu veľmi dobre zapadla i tombola, ktorej výťažok bol určený na benefíciu, predávali sa aj výtvarné práce z Nadácie Krajiny harmónie, detí zo Stružielky i autistických detí z Bánovej. Na benefíciu prispel vlastne každý účastník plesu už len tým, že si zaplatil vstupenku, z ktorej časť pôjde na benefičné účely – na projekty uvedených organizácií.

Budeme veľmi radi, keď sa nám aj v budúcnosti podarí na takýchto milých spoločenských stretnutiach, okrem dobrej atmosféry vytvoriť aj pocit spolupatričnosti k tým, ktorí to naozaj potrebujú.

 

Karol Herian, Rotary klub Žilina

Benefičný ples 2009