Ocenenia pre žilinských rotariánov

Na dištriktnej Rotary konferencii v Prahe ocenil guvernér Petr Jan Pajas aj žilinských rotariánov. 

Ocenenie Paul Harris Fellow Award - Medailu nasledovníka Paula Harrisa z rúk guvernéra prevzal Václav Kraus.

Uznanie Guvernéra Dištriktu 2240 za činnosť klubu udelil DG Petr Pajas aj Rotary klubu Žilina a jeho prezidentovi Jurajovi Sabakovi.

Poďakovanie dištriktného guvernéra za spoluprácu patrí ADG Vladislavovi Tamášimu a tiež rotariánom Pavlovi Královi a Jurajovi Sabakovi.