S Láskou na dlani

Láska na dlani sa rozdávala v Dome kultúry v Čadci, a to 25. mája 2015 v podobe slávnostnej prezentácie detí navštevujúcich Stružielku – špecializované vzdelávacie zariadenie pre zdravotne postihnuté deti a mládež, kde pracujú deti pod vedením odborných lektorov. Tento rok deti súťažili a zabávali sa na „stružielkovskej olympiáde“ pod názvom V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH.

Podujatie organizačne pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Čadca, Kultúrnym a informačným centrom mesta Čadca a Základnou školou Komenského v Čadci. Ako hostia a priatelia prišli deti pozdraviť Karol Herian a Juraj Sabaka z Rotary klubu Žilina, Silvia Petreková, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci .

Úvod netradičnej olympiády spestrili svojou recitáciou Šimonko Jurga a Jakubko Berčák, spevom podujatie obohatili Miška Rečičárová, Šimonko Jurga a František Bongilaj. Potom už nastúpili Stružielčatá, aby si zasúťažili v 5 olympijských disciplínach pripravených špeciálne pre ne. Radosť a chuť zo športového zápolenia sa niesla priestorom spoločenskej sály Domu kultúry v Čadci, odmenou za splnené výkony boli sladké medaily. Spokojné boli nielen súťažiace deti, ale aj lektorky, ktoré s nimi pripravili tento zaujímavý program a tiež rodičia a diváci, ktorí ich prišli podporiť. Súčasťou podujatia bola tiež výstava výtvarných prác detí „Stružielka kreslí a maľuje“ nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

Víťazmi „stružielkovskej olympiády“ boli v tento deň všetci, pretože, ako povedal Herman Hesse: „Vyhráva vždy ten, kto miluje, nie ten, kto vie viac.“

Deti zo Stružielky srdečne ďakujú svojim lektorkám – Simone Melicherovej, Ľudmile Pištekovej, Nine Kopeckej a Kristíne Sikorovej za ich nekonečnú trpezlivosť a lásku. Poďakovanie patrí tiež Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci, zvlášť odbornému pracovníkovi Jánovi Ďuricovi, ktorý sa týmto deťom intenzívne venuje už niekoľko rokov, Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Čadca za dlhoročnú podporu, KIC mesta Čadca ako spoluzriaďovateľovi Stružielky, vzácnym priateľom a sponzorom z Rotary klubu Žilina a Ostrava, za aktívnu spoluprácu patrí veľká vďaka ZŠ Komenského v Čadci a Špeciálnej základnej škole v Čadci, Detskému domovu sv. Jozefa v Turzovke a Múzickej škole v Ostrave. Poďakovanie patrí tiež kolektívnym aj individuálnym darcom a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú činnosť Stružielky.

Text a foto: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci