Desiaty benefičný koncert RC Žilina

Jedným z najviac populárnych podujatí žilinských rotariánov, ktoré sleduje aj široká verejnosť je usporiadanie Benefičného koncertu spolu so Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Tento koncert slávil v tomto roku už svoje 10. výročie. Benefícia priniesla 2 700 eur, ktoré budú použité na projekty klubu.

Tohoročný koncert sa uskutočnil 28. 11. 2014 v Dome umenia Fatra a už tradične bol úplne vypredaný. Je obdivuhodné, že niekoľko členov RC dokáže získať na takúto benefičnú akciu vyše 400 návštevníkov. Koncertu sa zúčastnili aj predstavitelia krajskej samosprávy a mesta Žiliny, rotariáni z Martina, zahraniční študenti, a predstavitelia organizácii, ktoré spolupracujú s RC Žilina.

Samotný koncert bol nádherným kultúrnym zážitkom. Na úvod prezident klubu Boris Schubert privítal hostí, poďakoval sponzorom a zoznámil účastníkov koncertu s benefičnými podujatiami Rotary klubu. Potom Štátny komorný orchester predviedol nádherné skladby klasikov W. A. Mozarta, J. Masseneta, B. Smetanu a aj populárne skladby J. Offenbacha, J. Straussa, F. Lehára a ďalších. Koncert obohatila svojím vystúpením vynikajúca sopranistka Dominika Doniga.

Text: Karol Herian
Foto: Archív RC Žilina