Stružielka

Slovo "stružielka" znamená v kysuckom nárečí dláto ľudových rezbárov. Projekt Stružielka využíva danú symboliku. Jedná sa o letný tábor pre hendikepované deti, ktoré sa cestou vlastnej aktivity, v rámci esteticko-tématických hier (divadlo, tanec, hudba, spev, výtvarný prejav) dostávajú mimo každodenného stereotypu. Ocitnú sa po boku všetkých ostatných a sociálny tlak hendikepu mizne. 

Zakladateľom projektu Letný tábor Stružielka je partnerský klub RC Ostrava. V roku 1995 sa k organizácií pripojil aj žilinský Rotary klub a od roku 2000 sa radí medzi nosné projekty Rotary klubu Žilina.

Viac o Stružielke nájdete na www.kultura.e-kysuce.sk.

Fotoalbum Stružielka

16 rokov Stružielky, Nezabudnuteľný tábor