Aktívny vozík – Krpáčovo 2015

Pobyt pre rodiny s postihnutými Slovensko – Krpáčovo 2015 bol úspešne zorganizovaný ako 8. ročník projektu „Pobyty na Slovensku“. Pobyt organizuje občianske združenie „Aktívny vozík“ Višňové. Od roku 2008 patrí medzi nosné projekty Rotary klubu Žilina. Na týchto pobytoch sa postihnutí aj so svojimi najbližšími, ktorí sa o nich celoročne starajú, ocitnú mimo každodenného stereotypu a dokážu sa uvoľniť a tešiť sa spolu pri rôznych aktivitách.

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok boli základnými cieľmi zregenerovanie a načerpanie nových síl a aktívny oddych. Uskutočnilo sa stretnutie s priateľmi, nadviazanie nových kontaktov, integrácia zdravotne postihnutých detí a zdravých detí a výmena skúseností medzi rodičmi. Účastníci pobytu spoznali aj prírodné a kultúrne zaujímavostí regiónu.

Obdivuhodné na týchto pobytoch je, že hlavnými organizátormi sú ľudia, ktorí sú sami hendikepovaní a pripútaní na invalidné vozíčky. Predseda občianskeho združenia Mgr. Peter Grňa, podpredseda Katarína Štulrajterová a Zuzana Malecká z dlhoročných skúseností s organizovaním podujatí pre rodiny so zdravotne postihnutými osobami dobre vedia, na čo sa majú pri príprave tejto akcie zamerať. Vedia, čo je dôležité pre účastníkov pobytu a čo je potrebné pre úspešnú realizáciu takéhoto pobytu, ktorý napomáha k zlepšeniu fyzického a psychického stavu postihnutých detí a rodičov.

Text: Jozef Galdun, RC Žilina
Foto: Aktívny vozík