Guláška u Mariána

Chutný guláš, spev a priateľské posedenie rotariánskych rodín. Šéfkuchár Miro Znášik vyčaroval guláš ako sa patrí. Za to, že sme mohli byť v priestoroch areálu školy na Oravskej ďakujeme nášmu kamarátovi Mariánovi Prievozníkovi.