Vrátna po katastrofe, obnovme symbolický cintorín!

RC Žilina sa obracia na širokú rotariánsku rodinu s prosbou o pomoc a spoluprácu pri odstraňovaní katastrofických následkov povodne v jednej z najkrajších a najnavštevovanejších lokalít Slovenska - Vrátnej doline. „Táto turistická destinácia je známa nielen na Slovensku ale i v Čechách a možno povedať, že zásluhou Rotary aj na celom svete. Je totiž pravidelnou zastávkou pri organizovaní výletov pre študentov krátkodobých aj dlhodobých výmen. Preto, a nielen preto, RC Žilina cíti povinnosť aktívne pristúpiť k pomoci Vrátnej doline a stať sa ako najbližší domovský klub koordinátorom pomoci,“ uviedol v prezidentskom liste Boris Schubert z RC Žilina.

Finančná zbierka je určená na konkrétny projekt pomoci. „Našim cieľom je, aby podpora bola čo najadresnejšia. Preto sme po konzultácii so samosprávou, kompetentnými organizáciami a diskusii v našom klube vytypovali jeden konkrétny projekt: „Obnova poškodeného Symbolického cintorína vo Vrátnej doline“. Náklady na jeho realizáciu sú 12 tisíc eur. Na účel pomoci bol zriadený samostatný bankový účet IBAN: SK2111110000006604985039, ktorý spravujeme a na ktorý sme už prispeli sumou 3 tisíc eur. Získané prostriedky plánujeme darovať samospráve a zmluvne zaviazať účel ich použitia a propagáciu podporovateľov,“ informoval B. Schubert Iniciatívu pomoci Vrátnej doline podporila aj guvernérka dištriktu JUDr. Jozefa Poláková mimoriadnym guvernérskym listom. „Veríme, že ani vám nezostane osud Vrátnej doliny ľahostajný a svojimi darmi podporíte náš zámer vychádzajúci z hlavných princípov Rotary. V prípade záujmu o bližšie informácie ma prosím kontaktujte na boschube@gmail.com alebo +421903391138,“ dodal prezident RC Žilina.

Text: Martin Barčík
Foto: Juraj Ondruš