Jubilujúca Jašidielňa

Možno pre nezaujatých je spájanie Medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie postihnutej mládeže „Jašidielňa“ s aktivitami Rotary klubu v Žiline niečo nezvyklé, ale činnosť klubu je už 17 rokov spätá pupočnou šnúrkou práve s činnosťou Nadácie Krajiny harmónie a najmä s týmto festivalom. Však krátko po založení Rotary klubu v Žiline bola práve Jašidielňa spolu so Stružielkou nosnými projektmi klubu, pre ktoré sme vyvíjali naše aktivity a benefičné podujatia.

Pre bežného pozorovateľa sa zdá byť všetko jednoduché. Avšak zorganizovať medzinárodné festivaly pre takmer 500 účastníkov z rôznych krajín Európy, a zabezpečiť dobrý program, ubytovanie, stravu a všetky služby, to nie je také jednoduché. Vyžaduje si to viacmesačnú obetavú prácu organizátorov, veľa dobrovoľníkov a sponzorov. To všetko dokázal urobiť hlavný organizátor a to Nadácia Krajiny harmónie pod vedením PhDr. Soni Holúbkovej. Náš Rotary klub v Žiline aktívne zas prispel primeranou finančnou čiastkou a tiež aj s viacerými materiálnymi príspevkami i občerstvením. To tiež nie je také jednoduché, lebo to tiež vyžaduje celoročnú prácu klubu pri organizovaní benefičných podujatí – Benefičný koncert, Benenefičný Rotary ples, Aukcie obrázkov zdravotne postihnutých detí a príspevky z viacerých organizácii, kde pracujú členovia klubu. Avšak práve takáto pomoc je aj cieľom a poslaním Rotary a pri dobrej vôli v záujme dobrej veci sa všetko dá dosiahnuť.

Tohoročný Medzinárodný festival „Jašidielňa“, ktorý sa uskutočnil 3. – 5. septembra 2014 v Žiline, oslávil už svoje štvrťstoročie a znova prekvapil svojim krásnym zameraním a poslaním. Festival „Jašidielňa“ sa tradične začal privítaním vo veľkej sále Domu odborov v Žiline, kde organizátori pripravili, po úvodných príhovoroch, nádherne predstavenie z rozprávok Tisíc a jednej noci, na ktorom vystupovali deti zo 6 krajín Európy a zahrali krásne a poučné divadielko o Šeherezáde a jej príbehoch. Všetkých tam prekvapila úžasná nápaditosť, krásne kulisy, kostýmy a herecké výkony i postihnutých detí. Samotné podujatie potom spočívalo v hrách a vystúpeniach detí v 5-tich dielňach, ktoré boli rozmiestnené v centre mesta. Boli to najmä príbehy z rozprávok o kalifovi Harunovi, o láske Hasana a Sitty, o putovaní Sindibába námorníka a o Aladinovi a jeho čarodejnej lampe. Po večeroch festival sprevádzali viaceré orchestry spojené s diskotékou a s hrami. Veľmi zaujímavý bol „lietajúci koberec“, a orientálne trhy, kde si deti vymieňali malé darčeky. Podstatné však bolo, že deti sa dokázali navzájom dobre baviť, komunikovať a nadväzovať nové priateľstvá.

Tento krát bola „Jašidielňa“ zameraná na myšlienky a ponaučenia z orientálnych príbehov Tisíc a jednej noci. No práve tieto príbehy nám pripomenuli, že je potrebné pri všetkom každodennom zhone sa aj zastaviť a ponoriť do sveta fantázie a zamyslieť sa nad hodnotami života. Však práve pochopením problémov svojich blížnych môžeme aj my niekomu pomôcť a urobiť ho šťastným.

Podujatia, akým je aj „Jašidielňa“ sú vynikajúcim prostriedkom k napomáhaniu vzájomného porozumenia ľudí bez rozdielu národností, bez rozdielu zdravotného stavu a vierovyznania. Však práve takáto úcta voči druhým a búranie predsudkov je aj poslaním Rotary spoločenstva a preto nám poslanie medzinárodného festivalu postihnutej mládeže je veľmi blízke.

TEXT: Karol Herian
FOTO: Juraj Sabaka