Nadácia Rotary

NADÁCIA ROTARY

vynakladá každý rok okolo 90 mil. dolárov na zahraničné štipendiá, na kultúrne výmenné akcie a na humanitné programy a projekty ktoré slúžia milónom ľudí. Rotary si získalo celosvetovo uznanie ako najväčší poskytovateľ medzinárodných vzdelávacích štipendií. 

Logo ROTARY FOUNDATION

NADÁCIA ROTARY

realizovala program Polio Plus, ktorý spočíval v spolupráci so štátnymi a medzinárodnymi zdravotníckymi organizáciami. Jeho cieľom bolo znížiť výskyt detskej obrny na celom svete do r. 2005, do stého výročia založenia ROTARY. Vďaka dotáciám poskytovaným v rámci tohoto programu bola v rozvojových krajinách proti tejto vážnej chorobe očkovaná viac než miliarda detí. 

Viac o Nadácii Rotary >>