Nedávno zvolený pápež František je už od roku 1999 čestným členom Rotary klubu Buenos Aires. 

"Slovenské dievčatá sú najkrajšie na celom svete,“ s úsmevom hovorí Guilherme Parisi, študent z Brazílie, ktorý v rámci výmenného pobytu trávi v Žiline rok svojho štúdia.

Guvernér československého districtu Alexander Turkovič sa 24. septembra 2012 stretol s členmi žilinského Rotary klubu. Vzácneho hosťa s manželkou prijal na radnici aj primátor Igor Choma.

Žilinský Rotary klub je už tradičným spoluorganizátorom Orientation meetingu. V dňoch 21.9.-23.9.2012 sa v Strečne stretne viac ako 70 výmenných študentov z celého sveta, ktorí strávia v Českej a Slovenskej republike školský rok.

Tradičná Jašidielňa, ktorá na 3 dni rozveselila celú Žilinu, sa uskutočnila 5-7.9.2012. Hlavná téma bola „Po stopách Odysea“Hlavným organizátorom je Nadácia krajiny harm

Ples žilinských rotariánov je významnou spoločenskou udalosťou, na ktorej sa stretnú členovia klubu so svojimi priateľmi, známymi, spolupracovníkmi a priaznivcami. Ide o benefičný ples, z ktorého výťažok tradične putuje na hlavné projekty Rotary klubu Žilina.

Je pre mňa cťou, že Vás môžem privítať na webových stránkach Rotary klubu Žilina.

Stránky