Dúhové sny v Letnom tábore Rotary Stružielka 2010

V dňoch 13. – 19. 6. 2010 sa v krásnom prostredí oravskej prírody a v pohostinných priestoroch hotela Tyrapol v Oravskej Lesnej zišli zdravotne postihnuté deti a mládež z Kysúc a Ostravy, pod patronátom RC Žilina a RC Ostrava, aby snívali svoj veľký pestrofarebný sen. Uskutočnil sa tu totiž už 17. Letný tábor Rotary Stružielka 2010.

Dúha je most, čo všetkých spája a to bolo aj ústredným mottom celého tohoročného tábora Rotary Stružielka 2010. V tomto duchu sa niesol celý pobyt detí i ostatných účastníkov Letného tábora. Cieľom tohto tábora bola najmä sociálna a kultúrna integrácia hendikepovaných detí a medzinárodná spolupráca v oblasti špeciálnych pedagogických a umeleckých aktivít. K tomuto účelu bola zameraná aj celá náplň tábora. Deti boli rozdelené do štyroch tvorivých dielní, ktoré si postupne vymieňali a to do dramatickej, výtvarnej, hudobnej a pohybovej. Pestrý program tábora bol vyplnený aj odpoludňajšími a večernými aktivitami, v ktorých si deti mohli zasúťažiť v zaujímavom vedomostnom kvíze, v športových disciplínach táborovej olympiády, zahrať sa s loptou, poprechádzať sa prírodou, ukázať svoj talent v speve, recitácii, tanci či v inej záujmovej činnosti. Nemenej zaujímavý bol aj výlet na Oravskú priehradu, kde mali možnosť vychutnať si scenériu priehrady a okolia z paluby lode Slanica. Úspešný výlet zavŕšili návštevou Edyho ranča s atraktívnym nosením detí na koníkoch a šťastným návratom späť do hotela.

Záverečný deň patril príprave programu a vystúpeniu, ktorým Letný tábor vyvrcholil. V piatkový podvečer teda deti dosnívali svoj nádherný sen o dúhe, ktorá je mostom k spájaniu slovenských a českých detských srdiečok.

Letný tábor Rotary Stružielka 2010 v plnej výške financovali Rotary klub Žilina a Rotary klub Ostrava a organizačne ho pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a to v spolupráci s Múzickou školou v Ostrave. Na Letný tábor prispeli aj ďalší sponzori a to najmä Stredoslovenská energetika, a. s.. Žilina, Agrospol Kysuce, s. r. o., Mliekareň Svrčinovec, STEZA, s. r. o. Žilina a Plzenský Prazdroj.

17. Letný tábor Rotary Stružielka 2010 v Oravskej Lesnej sa vydaril veľmi dobre. Veľkou mierou sa o to zaslúžili vynikajúci lektori, asistenti i starostlivé vedenie a personál hotela. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, že deťom sa z tábora nechcelo odchádzať domov a ich žiariace očičká ďakovali šťastím a dojatím zo spoločne prežitých a nezabudnuteľných chvíľ.

Na krásnom záverečnom vystúpení detí sa zúčastnili i predstavitelia RC Žilina a RC Ostrava. I my, rotariani sme mali z detí na Letnom tábore veľkú radosť, lebo sme videli, že takáto naša pomoc je veľmi užitočná a dáva práve zdravotne postihnutým deťom krásny a nezabudnuteľný zážitok na celý život.

(Karol Herian, RC Žilina)

Stružielka 2010