Rotariáni pomohli s výmenou okien na Autistickej škole

Slávnostné odovzdanie Matching Grantu v hodnote 550.000 korún, ktorý rotariáni venovali Súkromnej špeciálnej základnej škole pre žiakov s autizmom so sídlom v Žiline-Bánovej, sa uskutočnilo 9.júna 2008. Podujatia sa zúčastnili aj župan Juraj Blanára, primátor Ivan Harman, zástupca veľvyslanca USA Larry Silverman a rotariánsky guvernér Petr Pajas.

Rotary klub Žilina, rakúsky Rotary klub Bruck – Neusiedler a The Rotary Foundation so sídlom v USA spojili svoje sily aby pomohli autistickým deťom. Spoločne pripravili matching grant v hodnote 550.000 Sk, za účelom výmeny okien na žilinskej autistickej škole. Na tento projekt bola použitá aj benefícia z plesu a koncertu, ktorý každoročne organizuje žilinský Rotary klub.

Pozvanie na slávnostné odovzdanie Matching Grantu okrem iných prijali pán Petr Jan Pajas, guvernér českého a slovenského Rotary dištriktu, pani Jozefa Poláková, budúca guvernérka českého a slovenského Rotary dištriktu, pán Larry Silverman, zástupca veľvyslanca USA na Slovensku, pán Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja a primátor Žiliny Ivan Harman. Podujatia sa samozrejme zúčastnili aj rotariáni z rakúskeho klubu Bruck – Neusiedler, žilinskí rotariáni a výmenní študenti z USA, Mexika a Brazílie.

„Chcem za všetkých rotariánov povedať, že je pre nás cťou podporovať tak ušľachtilé myšlienky a spolupracovať s takými skvelými ľuďmi ako sú v Autistickej škole“, povedal pri odovzdávaní daru Juraj Sabaka, prezident žilinského Rotary klubu.

Pavol Král, iniciátor a koordinátor projektu za rotariánov dopĺňa: „Sme veľmi radi, že sme podporu pre tento projekt našli tak u našich rakúskych priateľov ako aj v Rotary Foundation“.

„Chcem úprimne poďakovať za dlhodobú podporu našej školy zo strany rotariánov“ poďakovala za dar riaditeľka autistickej školy pani Beáta Matušáková a dodáva: „Veríme, že v budúcnosti by sme chceli s rotariánmi aj naďalej spolupracovať a to aj v rovine ďalšieho rozvíjania spoločného priateľstva.“ Veď ďalších nápadov, akým je napríklad zriadenie ambulancie v rámci školy je neúrekom.

B.Matušáková víta hostí. Sprava župan J.Blanár, L.Silverman z veľvyslanectva USA,primátor I.Harman a J.Sabaka z RC Žilina

Rotariáni pomohli s výmenou okien na Autistickej škole 2008