Za Michalom Dočolomanským

Michal Dočolomanský bol pre žilinských rotariánov nezištným priateľom. Jeho bezprostrednosť a ochota pomôcť pri klubových projektoch viedla k tomu, že sa v roku 2001 stal čestným členom klubu.

Michal mal jednoducho rotariánske „Service above self“ v sebe, vo svojej povahe, vo svojej prirodzenosti. Od začiatku stál pri jednom z najúspešnejších klubových projektov, benefičnom rotariánskom plese. Každoročne, až pokým mu choroba prvýkrát v tomto roku neznemožnila jeho prítomnosť.

Mišov humor, jeho otvorenosť, bezprostrednosť, priateľstvo a ochota pomáhať nám bude veľmi chýbať.

Za členov Rotary klubu Žilina, Vasil Dorovský, prezident klubu

Za Michalom Dočolomanským 2008