Benefícia 300 tisíc korún pre handicapované deti na rotariánskom plese

Žilinskí rotariáni a ich hostia, medzi ktorými boli aj guvernér česko-slovenského rotariánskeho dištriktu Roman Gronský, župan Juraj Blanár a primátor Ivan Harman, uzavreli plesovú sezónu v Žiline. Jašidieňu, Stružielku a Regionálne centrum autistov podporili benefíciou 300 tisíc korún.

Šiesty benefičný ples Rotary klubu Žilina bol opäť vrcholom plesovej sezóny. V novom hoteli Holiday Inn sa v poslednú fašiangovú sobotu zabávalo viac ako 400 rotariánov a ich hostí, medzi ktorými nechýbali guvernér česko-slovenského rotariánskeho dištriktu Roman Gronský, župan Juraj Blanár, primátor Ivan Harman a ďalšie významné osobnosti nielen zo Žiliny, Slovenska ale aj Česka a Rakúska.

Všetci účastníci plesu prispeli na benefíciu a tak mohol Milan Dado, prezident Rotary klubu odovzdať symbolické šeky v hodnote 300 tisíc korún pre handicapované deti a projekty Jašidielňa, Stružielka a Regionálne centrum autistov.

Ples už tradične uvádzal herec a rotarián Michal Dočolomanský. Do tanca spieval Berco Balogh. Výborná zábava so živou hudbou, diskotékou a ľudovou hudbou končila až v ranných hodinách.

Juraj Sabaka

Benefičný ples 2007