Tretí rok po sebe sa žilinskí rotariáni a ich manželky postavili na námestie, aby návštevníkov Vianočných trhoch počastovali horúcou čokoládou.

Rotary klub Žilina už dlhé roky spolupracuje a pomáha Nadácii Krajiny harmónie, ktorá 25 rokov usporiadala v Žiline medzinárodný festival postihnutej mládeže – „Jašidielňa“. Tento festival mal veľký ohlas vo verejnosti a pomáhal najmä postihnutým deťom začleniť sa do normálneho života.

Dosluhujúci prezident Boris Schubert odovzdal 19. júna 2015 rotariánske insígnie Tonymu Pospíšilovi. Pri tejto príležitosti RC Žilina usporiadal slávnostný míting, na ktorom sa zúčastnili aj manželky žilinských rotariánov, čestní a bývalí členovia klubu. Pozvanie prijali aj rodiny, ktoré participujú na mládežníckej výmene.

Pobyt pre rodiny s postihnutými Slovensko – Krpáčovo 2015 bol úspešne zorganizovaný ako 8. ročník projektu „Pobyty na Slovensku“. Pobyt organizuje občianske združenie „Aktívny vozík“ Višňové. Od roku 2008 patrí medzi nosné projekty Rotary klubu Žilina.

Amie Thain je z Kanady, Juan Carlos Balcázar z Mexika. Títo študenti prežili u nás v klube a v žilinských rodinách celý rok. Budú nám chýbať. Amie a Juan, veľa šťastia a zas niekedy dovidenia.

Chutný guláš, spev a priateľské posedenie rotariánskych rodín. Šéfkuchár Miro Znášik vyčaroval guláš ako sa patrí. Za to, že sme mohli byť v priestoroch areálu školy na Oravskej ďakujeme nášmu kamarátovi Mariánovi Prievozníkovi.

Láska na dlani sa rozdávala v Dome kultúry v Čadci, a to 25. mája 2015 v podobe slávnostnej prezentácie detí navštevujúcich Stružielku – špecializované vzdelávacie zariadenie pre zdravotne postihnuté deti a mládež, kde pracujú deti pod vedením odborných lektorov. Tento rok deti súťažili a zabávali sa na „stružielkovskej olympiáde“ pod názvom V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH.

Dámy dostali pri vstupe do sály zvodné farebné boa, páni elegantný biely šál. 14. ročník Benefičného plesu RC Žilina sa niesol v znamení dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia. Tomu zodpovedali módne kreácie, dobové doplnky ale aj hlavná hudobná dramaturgia celého večera.

Už druhý rok na Vianočných trhoch v Žiline pútal pozornosť stánok, v ktorom sa predávala horúca čokoláda na podporu boja proti detskej obrne. Rotariáni s manželkami takto vyzbierali dvetisíc eur. Táto čiastka bude použitá na celosvetový projekt Polio, na nákup približne milión 250 tisíc očkovacích dávok.

Rotary club Žilina vás srdečne pozýva na XIV. benefičný ples. Finančný výťažok bude venovaný na podporu projektov Jašidielňa, Stružielka a Autistická škola.

Jedným z najviac populárnych podujatí žilinských rotariánov, ktoré sleduje aj široká verejnosť je usporiadanie Benefičného koncertu spolu so Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Tento koncert slávil v tomto roku už svoje 10. výročie. Benefícia priniesla 2 700 eur, ktoré budú použité na projekty klubu.

Rotary klub Žilina na Vianočných trhoch od 1. do 9. decembra 2014 po druhýkrát benefične predáva horúcu čokoládu. Výťažok bude venovaný na celosvetový boj proti detskej obrne formou vakcinácie detí v rozvojových krajinách. Akcia je podporená Billom Gatesom v rovnakej čiastke ako sa vyzbiera cez Rotary. Názov zbierky je „ POLIO plus“.

RC Žilina sa obracia na širokú rotariánsku rodinu s prosbou o pomoc a spoluprácu pri odstraňovaní katastrofických následkov povodne v jednej z najkrajších a najnavštevovanejších lokalít Slovenska - Vrátnej doline. „Táto turistická destinácia je známa nielen na Slovensku ale i v Čechách a možno povedať, že zásluhou Rotary aj na celom svete.

Možno pre nezaujatých je spájanie Medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie postihnutej mládeže „Jašidielňa“ s aktivitami Rotary klubu v Žiline niečo nezvyklé, ale činnosť klubu je už 17 rokov spätá pupočnou šnúrkou práve s činnosťou Nadácie Krajiny harmónie a najmä s týmto festivalom.

Ako je nám dobre známe, základným cieľom Rotary je ochota pomáhať druhému v každodennom živote a to najmä humanitnými službami nielen pri podpore ideálov a služby v živote rotariána a spoločnosti, ale aj pri pomoci zdravotne postihnutým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc.

Stránky