Navštívil nás guvernér Alexander Turkovič

Guvernér československého districtu Alexander Turkovič sa 24. septembra 2012 stretol s členmi žilinského Rotary klubu. Vzácneho hosťa s manželkou prijal na radnici aj primátor Igor Choma.

Diskutovalo sa o aktuálnej situácii v districte, najbližších aktivitách a o potrebe prehlbovania dialógu s verejnosťou.

Zástupcovia žilinskeho klubu odprezentovali najdôležitejšie projekty, ktoré klub dlhodobo podporuje: festival Jašidielňa a nadáciu Krajina harmónie, Autistickú školu a spolu s RC Ostrava letný tábor pre hendikepované deti – Stružielka.